Các hình thức giúp đỡ
Cách thức giúp đỡ khác
Tôi biết một gia đình mạnh thường quân, cách thức giúp đỡ của gia đình này cũng rất đặc biệt. Thông qua hội bảo trợ chất độc màu da cam, sở lao động thương binh xã hội họ cam kết giúp trả tiền lãi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay ngân hàng.

Ví dụ gia đình ông A rất khó khăn không thể có tiền mua bò để nuôi, các quỹ xã hội, ngân hàng xã hội, hoặc các tổ chức tài chính vi mô cho ông này vay tiền 10 triệu để nuôi bò vàng. Ngoài việc trả gốc cuối kỳ khi bán bò con, hàng tháng ông A còn phải trả 100.000 đồng tiền lãi.

Tuy nhiên ông A không thể có tiền hàng tháng để trả vì con bò vẫn chưa tạo ra thu nhập. Điều này làm ông A không dám vay tiền để nuôi bò cải thiện cuộc sống. Gia đình mạnh thường quân trên giúp đỡ ông A bằng cách cam kết trả lãi vay cho ngân hàng. Việc làm của gia đình mạnh thường quân trên việc đã làm giúp cả ông A lẫn ngân hàng xã hội. Và giúp được cho ông A nhiều hơn.

Đối với gia đình mạnh thường quân trên bằng một số tiền 5 triệu hàng tháng, họ có thể giúp đỡ được cho 50 gia đình như ông A. Việc xét cho vay là việc của ngân hàng, việc xét tài trợ cho các gia đình khó khăn là của các hội bảo trợ, gia đình mạnh thường quân trên, thông qua cách thức tài trợ họ cũng thực hiện việc giúp đỡ đúng mục đích và đúng đối tượng.