Các hình thức giúp đỡ
Tham gia các nhóm tình nguyện


Dưới đây là một số các trang web của các nhóm tình nguyện, đề bạn tham khảo và tham gia*. Ngoài việc chập nhận công sức của bạn trong các nhóm tình nguyện, một số nhóm tình nguyện có thể nhận tiền để   hoạt động và giúp cho các trường hợp khó khăn .

 

http://www.nhunguocmoxanh.org/

http://hoahuongduongvn.org/forums/index.php?act=home

http://traitimthienthan.info/diendan/showthread.php?t=45

 

Tinhthuong.vn không có mối liên hệ nào với các nhóm trên