Các hình thức giúp đỡ
Giúp đỡ thông qua các tổ chức xã hội có chức năng

Trường hợp bạn muốn thông qua các tổ chức giúp đỡ bạn có thể tìm kiếm thông tin theo địa phương, Các tổ chức này thường là các cơ sở xã hội hoặc các các tổ chức tôn giáo, hoặc do các mạnh thường quân tự đứng ra thực hiện.

  Các bạn có thể tìm tại trang tình thương tại đây: Các tổ chức nhân đạo hoặc có thể tìm kiếm theo http://www.tinhthuong.vn/index.php?page=srch .


Việc tập hợp các tổ chức xã hội chưa đầy đủ trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có các thông tin về các tổ chức hoặc cá nhân đang giúp đỡ người già, người neo đơn trẻ em cô đơn bất hạnh. Hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ support@tinhthuong.vn để chúng tôi bổ sung vào danh sách.


Bạn cũng có thể thông qua các quỹ của các tờ báo để giúp đỡ tiền cho người có hoàn cảnh đáng thương. Trong một số trường hợp như lũ lụt thiên tai, họ cũng nhận cả các vật phẩm thiết yếu nhu mì gói quần áo. Nhưng đa phần các tờ báo nhận tiền mặt cho các trường hợp cụ thể.


Thỉnh thoảng bạn cũng nghe trên báo chí có viết về các trường hợp tiêu cực trong hoạt động giúp đỡ người khó khăn của các cơ sở xã hội. Tuy nhiên theo ý chúng tôi, những việc như vậy là rất ít so với các lợi ích thiết thực mà các tổ chức này đem lại cho xã hội. Đây chỉ là trường hợp 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi.