Làm từ thiện
Giúp đỡ bằng cách tặng hiện vật
Bạn cũng có thể ủng hộ các trường hợp khó khăn bằng hình thức tặng vật. Một số tằng vật các nhà mạnh thường quân thường tặng là các nhu yếu phẩm phục vụ trực tiếp cho người khó khăn như : Gạo, mắm, mì tôm. Một số mạnh thường quân còn mua thịt cá để giúp các trẻ em mồ côi, cụ già neo đơn cải thiện bữa ăn

Một số nhà mạnh thường quân còn giúp đỡ bằng cách cho quần áo cũ. Một số các cơ sở hoạt động từ thiện lâu năm phía nam thường có rất nhiều quần áo cũ. Việc bạn mang quần áo cũ đến các cơ sở từ thiện lâu năm không giúp được họ nhiều lắm. Đối với một số địa bàn như miền trung và miền bắc thì Quần áo cũ thì rất thiếu. Do đó Chúng tôi đề nghị bân nên điện thoại trước để xem nên giúp đỡ dưới hình thức nào tốt nhất.