CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ⇒ Cần giúp đỡ duy trì cuộc sống
Địa chỉ : số 220, Đinh Tiên Hoàng, Q.1 .TP HCM
Người liên hệ : chi hội trưởng Lê Thị Thủy