LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ chung

- Tên: Nguyễn Sỹ Tiệp
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 9, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương,Nghệ An

- Tên: Nguyễn Thị Mẫn
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

- Tên: Trần Thị Trang
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 17 tuổi
- Địa chỉ: xóm 10, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Tên: Trần Thị Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1991
- Địa chỉ: trú xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu ,Nghệ an

- Tên: Lê Thị Chi
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1954
- Địa chỉ: thôn 4, Hòa Phú, Chư Păh, Gia Lai

- Tên: Sùng Mí Chơ
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 2004
- Địa chỉ: xóm Sán Xì Lùng, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang