TIN TỨC

CON TÔI ĐÃ BƯỚC VÀO ĐƯỜNG CỤT RỒI

“Hiếm lắm mới có khi cháu tươi tỉnh thế này, cháu đau đớn nên rất hay quấy khóc. Nhất là về ban đêm bệnh hành cháu, nên cháu quấy khóc suốt, một người chăm không xuể được. Hai người cứ ở đây chăm cháu thì ăn cũng chẳng có tiền nói gì đến chữa bệnh”, chị Lê Thị Bé Nhi chia sẻ.